Scenography for The Beauty of the Beast

— 2017, Belgium
Beauty 1

NDL Dierenkunst van oude en nieuwe meesters.

Voor Beauty of the Beast selecteerde Kasteel d’Ursel schilderijen uit de collectie van het KMSK met als thema het gedomesticeerde dier. Wat hen verbindt is de monumentaliteit waarmee de dieren geschilderd zijn in hun omgeving: de kleuren contrasteren tussen aards met felle accenten, de lichtcontrasten zijn groot. De momentopnames uit alledaagse taferelen als de jacht of verschillende scènes rond de keuken of de stal van een boerderij worden op die manier verheven tot een allegorie op het leven zelf. Deze werken worden samen geplaatst met hedendaagse werken, zowel schilderijen, als objecten, en echte dieren. Hier zijn de werken eerder koppig en hun betekenis gaat vaak verder dan de allegorie met een variatie aan analoge betekenissen.

Zoals de 19e-eeuwse gedomesticeerde dieren hun eigenheid krijgen binnen welgekozen taferelen als jachtvelden of keukens, zo krijgen de hedendaagse werken ook hun plek in de zalen en kamers van het kasteel.

Voor de werken werd een reeks van sokkels en ezels ontwikkeld uit eenvoudig samengestelde planken. Door de repetitie van de structuur en de eenvoudige hoekverbindingen doen ze denken aan kooien, het archetypische aspect van een stal. Doordat deze structuren de werken niet omsluiten, maar net verheffen naar een openheid zodat ze maximaal aanschouwd kunnen worden, wordt het gekooide aspect eerder een majestueus ordeningsprincipe van dieren in al hun intensiteiten in het Kasteel van d’Ursel.

  • Scenografie & tekst: Voet en De Brabandere
  • Team: Caroline Voet, Leen De Brabandere, Annelies Belemans
  • Curator: KMSK Antwerpen
  • Uitvoering: Antoine Vandewoude
  • Locatie: Kasteel d'Ursel, Hingene
  • Opening: mei 2017

Beauty 7
1. Foto Voet en De Brabandere
Beeld Antoine Vandewoude
1. Foto Voet en De Brabandere
2. Foto Antoine Vandewoude