LOBSTER bench

— 2024
Lobster5 productiefoto

ENG
Caroline Voet has been designing benches with an architectural character, functional and poetic for years. The Lobster is a bench made entirely of metal, and extremely suitable for outdoors. All sides are fronts, so the Lobster likes to nestle in the middle of the garden or at a central spot in a building. Its folded shape with opposite handrails enables you to sit on it always facing the sun. It invites you to sit together from different angles, surprising and playful.
The Lobster sofa comes in three colors.

NL
Caroline Voet ontwerpt al jaren banken met een architecturaal karakter, functioneel én poëtisch. De Lobster is een bank die volledig uit metaal gemaakt is, en uiterst geschikt voor buiten. Alle kanten zijn voorkanten, waardoor de Lobster zich graag nestelt midden in de tuin of op een centrale plek in een gebouw. Door de geplooide vorm met tegenover elkaar liggende leuningen, kan je er altijd op plaatsnemen met je gezicht naar de zon. Ze nodigt uit om vanuit verschillende hoeken samen te zitten, verrassend en speels.
De Lobster bank komt in drie kleuren.


SPECIFICATIONS

Dimensions:
L164 W80 H78,5 CM

Materials:
metal frame, powder coated

indoor + outdoor use

Colors:
Dark red
shady pink
soft yellow

Price:
4 678 euros, VAT & transport in Flanders incl


Lobster bench
By Caroline Voet

BUY / REQUEST INFO

Lobster A
1. Voor de eerste keer ontwerpt Caroline Voet een meubel dat gegroeid is vanuit een eigen verhaal. Caroline Voet maakt met haar Studio al jaren meubels met een architecturaal karakter, functioneel en poëtisch. Ze ontstaan dan telkens op maat binnen uitzonderlijke architectuurprojecten en interieurs, zoals de Prelude voor de loges in deSingel, of de tafels voor het Vai. Dit werkt ook omgekeerd, in een gelaagde dialoog vol wisselwerkingen en kruisbestuivingen. Die menselijke schaal van ‘architectuur van binnenuit’, van meubels en objecten, is voor Caroline Voet het vertrekpunt voor ruimtelijke ontwerpen.
‘Ik geloof dat een meubel invloed heeft op de omgeving, en hoe je die beleeft. Een meubel is een uitnodiging om tot het hier en nu te komen. Een eenvoudig gebaar wordt zo een bewust ritueel. Die verankering geeft rust en tijd.’
De Lobster bank kreeg inspiratie vanuit een persoonlijke hoek:
‘De Lobster bank is een ode aan mijn papa, die in april van dit jaar overleed. Als kind gingen we vaak wandelen op Linkeroever in Antwerpen, langsheen het maritiem openluchtmuseum Boeienweide. Mijn zus en ik beklommen dan de schroeven, ankers en boeien die daar in een wijds grasveld opgesteld stonden, en we hadden elk onze vaste plekjes. De groene boei was van Sofie, de rode van mij. Mijn vader, die ook kreeft is van sterrenbeeld, was daar dan ook altijd op vertrouwde afstand in de buurt. Dat speelse samenzijn, onze geheimpjes delen, dat zich even toeëigenen van een plekje dat ook met anderen gedeeld wordt, die onbezorgdheid van een kleine thuis maken met een wijds uitzicht, dat is de Lobster bank.’
De Lobster is een bank die volledig uit metaal gemaakt is, en uiterst geschikt voor buiten. Alle kanten zijn voorkanten, waardoor de Lobster zich graag nestelt midden in de tuin of op een centrale plek in een gebouw. Door de geplooide vorm met tegenover elkaar liggende leuningen, kan je er altijd op plaatsnemen met je gezicht naar de zon.
De Lobster bank komt in drie kleuren.


Projectteam Studio Caroline Voet: Caroline Voet met Marjolein Geyskens en Elizabeth Claus.
Lobster B
1. Voor de eerste keer ontwerpt Caroline Voet een meubel dat gegroeid is vanuit een eigen verhaal. Caroline Voet maakt met haar Studio al jaren meubels met een architecturaal karakter, functioneel en poëtisch. Ze ontstaan dan telkens op maat binnen uitzonderlijke architectuurprojecten en interieurs, zoals de Prelude voor de loges in deSingel, of de tafels voor het Vai. Dit werkt ook omgekeerd, in een gelaagde dialoog vol wisselwerkingen en kruisbestuivingen. Die menselijke schaal van ‘architectuur van binnenuit’, van meubels en objecten, is voor Caroline Voet het vertrekpunt voor ruimtelijke ontwerpen.
‘Ik geloof dat een meubel invloed heeft op de omgeving, en hoe je die beleeft. Een meubel is een uitnodiging om tot het hier en nu te komen. Een eenvoudig gebaar wordt zo een bewust ritueel. Die verankering geeft rust en tijd.’
De Lobster bank kreeg inspiratie vanuit een persoonlijke hoek:
‘De Lobster bank is een ode aan mijn papa, die in april van dit jaar overleed. Als kind gingen we vaak wandelen op Linkeroever in Antwerpen, langsheen het maritiem openluchtmuseum Boeienweide. Mijn zus en ik beklommen dan de schroeven, ankers en boeien die daar in een wijds grasveld opgesteld stonden, en we hadden elk onze vaste plekjes. De groene boei was van Sofie, de rode van mij. Mijn vader, die ook kreeft is van sterrenbeeld, was daar dan ook altijd op vertrouwde afstand in de buurt. Dat speelse samenzijn, onze geheimpjes delen, dat zich even toeëigenen van een plekje dat ook met anderen gedeeld wordt, die onbezorgdheid van een kleine thuis maken met een wijds uitzicht, dat is de Lobster bank.’
De Lobster is een bank die volledig uit metaal gemaakt is, en uiterst geschikt voor buiten. Alle kanten zijn voorkanten, waardoor de Lobster zich graag nestelt midden in de tuin of op een centrale plek in een gebouw. Door de geplooide vorm met tegenover elkaar liggende leuningen, kan je er altijd op plaatsnemen met je gezicht naar de zon.
De Lobster bank komt in drie kleuren.


Projectteam Studio Caroline Voet: Caroline Voet met Marjolein Geyskens en Elizabeth Claus.
Lobster C
Lobster D