(Re)conversion of a barn

— 2020, Auvergne, France
180722 Lamourette

NL (english below)
Deze reconversie van een schuur uit 1882 in de Auvergne was een onderzoek naar gedeeld ruimtegebruik en herbestemming. Volgens de traditie van de streek is het gebouw langs de noordzijde ingegraven. Onderaan bevinden zich vier beschutte stallen met daarboven een hooischuur van zeven traveeën, in totaal 25 meter lang en 8 meter hoog. Midden in de hooischuur werd een compacte structuur toegevoegd die met zijn houten vakwerkwanden refereert naar de traditionele ‘structures en colombages’. Hier en daar opgevuld met kalkhennep, maar grotendeels met glas, biedt dit ‘winterhuis’ ruimte aan kleinere kamers en de intieme functionaliteiten van het wonen, terwijl toch de monumentaliteit en het doorzicht van de hooischuur bewaard blijft. Een leefkeuken en vijf slaapkamers met badkamers scharen zich rond de kachel.

Dit reconversieproject wil duurzaamheid verdiepend onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken.
Enerzijds is er het slimme ruimtegebruik. Slechts een compact deel van een bestaande structuur wordt klimatologisch afsluitbaar als ‘winterhuis’. Met beperkte vloerverwarming kan dit deel verwarmd worden. Het overige deel van de schuur blijft leeg, en maakt zo verschillende programma’s mogelijk zoals groepsverblijven, feesten of tentoonstellingen. Daarnaast is er uitgegaan van een filosofie van assemblage, bijvoorbeeld met pen-, en gatverbindingen. De nieuwe houtstructuur is autonoom en ligt net naast de bestaande spanten, waardoor ze ook wegneembaar en herbruikbaar is. De ruimtelijke dialoog tussen oud en nieuw wil een nieuwe esthetiek voor duurzaamheid uitdragen.

ENG
This reconversion of a barn of 1882 in the Auvergne region was an investigation into shared use of space and reallocation. In accordance with the tradition of the region, the building is dug in on the north side. Below are four sheltered stables with above them a hay barn of seven bays, in total 25 metres long and 8 metres high. In the middle of the hay barn, a compact structure was added, which with its wooden timberframed walls refers to the traditional 'structures en colombages'. Filled here and there with hemp, but mostly with glass, this 'winter house' offers space for smaller rooms and the intimate functionalities of living, while still preserving the monumentality and transparency of the hay barn. A living kitchen and five bedrooms with bathrooms are grouped around the stove.

This reconversion project wants to investigate sustainability in depth from different perspectives. On the one hand, there is the clever use of space. Only a compact part of an existing structure is climate-controlled as a 'winter house'. With limited floor heating, this part can be heated. The remaining part of the barn remains empty, thus allowing for different programmes such as group accommodation, parties or exhibitions. In addition, a philosophy of assembly has been adopted, for example with mortise and tenon joints. The new wood structure is autonomous and lies just beside the existing spants, making it removable and reusable. The spatial dialogue between old and new aims to convey a new aesthetic for sustainability.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

  • artisans: Jean-Pierre Maignol (general works), Dany De Muyer (timber framing, roof, windows and stairs), Jean-Noël Blanchonnet (heating and plumbing), Jean-Christophe Berthon (electricity), Michel Grammont/Au Plaisir du Bois (interior glass and joinery)
  • Hemp lime for walls, self-crafted: Bart Brughmans, David Van Snick, VOET Architectuur experiments with Laura Steenbeke and Thomas Dreezen

210112 Lamourette exploded view high res
180205 Lamourette maquette foto 2
180205 Lamourette maquette foto 3
210124 CVOET detail spant7
Grange lamourette b05
190628 Lamourette
Grange lamourette 01
Grange lamourette 02
Grange lamourette b12
Grange lamourette 04
Grange lamourette 05
Grange lamourette 03
210715 Lamourette snedes 2
210715 Lamourette plannen