f_413_280_16777215_00___images_blog_images_mOmenten2.jpgVan 4 tot 6 juni 2015 organiseert de Faculteit Architectuur van de KU Leuven Campus Sint-Lucas in Gent het sluitstuk van de evenementenreeks mOmenten. In samenwerking met Archipel is er op haar Campus Sint-Lucas Gent en in de Gentse binnenstad een tentoonstellingsparcours gepland. 
Caroline Voet is curator van de tentoonstelling.
Het gaat over een generatie architecten die aan Sint-Lucas rond 1974 afgestudeerd zijn en/of er lesgeven: Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Marc Dubois, Jan Maenhout, Luc Devos, Marc Felix, Guy Mouton, Patrick Lints, William Lievens, Paul Lievevrouw, Christian Kieckens, Gilbert Decouvreur.
Met interventies van  Maarten Vanden Abeele, Kris Martin, Peter Downsbrough, dialoog met het werk van Lieven Lefere.    
f_200_133_16777215_00___images_blog_images_mOmenten3.jpgDe wandeling start in de pandgang van Campus Sint-Lucas, Hoogstraat 51 met een overkoepelende basistentoonstelling gemaakt door studenten. 
Vandaaruit vertrekt een parcours langsheen diverse locaties in de Gentse binnenstad die de protagonisten van deze viering toont via intieme interviews en bijhorende mini-tentoonstellingen geïnspireerd door de locatie en de gastheren/gastvrouwen. 
Verschillende kunstenaars stellen een interventie voor (Maarten Vanden Abeele, Kris Martin, Peter Downsbrough) en op één plek interveniëren twee van de protagonisten net met het werk van kunstenaar Lieven Lefere.
 
Het gaat over een generatie architecten die aan haar campussen, het toenmalige Sint-Lucas, rond 1974 afgestudeerd zijn en/of er lesgeven: Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Marc Dubois, Jan Maenhout, Luc Devos, Marc Felix, Guy Mouton, Patrick Lints, William Lievens, Paul Lievevrouw, Marcel Heistercamp, Guy van Kerckhoven, Francis Glorieux en Martin Herman. Ook Christian Kieckens en Gilbert Decouvreur, die jaren lesgaven op het instituut, maken deel uit van deze generatie. Allen docenten die de Faculteit Architectuur binnenkort verlaten, maar daar ontegensprekelijk hun stempel drukten in de meer dan 20 jaar dat zij er actief waren. Zij gaven vanuit hun eigen architectuurpraktijk vorm aan de eigenheid en het karakter van Sint-Lucas. Al in de jaren 1980 ontwikkelde deze generatie een onderzoeksgerichte ontwerp attitude die zich vanuit een bewustzijn van traditie richt op de autonome logica van de architectuur. De focus ligt op het onderzoek naar morfologie en ruimtelijkheid, typologie en bewoonbaarheid. De relatie met kunst enerzijds en ambachtelijkheid anderzijds staat hier centraal. Steeds wordt er gestreefd naar een architectonisch ontwerp waarbij de realiteit van het bouwen vooropstaat, vanuit een onlosmakende verwevenheid van concept en structuur op alle niveaus. Het is deze erfenis die nu verankerd zit in de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, en er nog steeds de kracht van uitmaakt.
 
Bij de reeks evenementen gedurende het academiejaar 2014-2015 lag de focus op het thema 'nulmoment' (mOment), waarbij er wordt gegraven naar de uitgangsposities van architectuur en kunst. De generatie van 1974 keert hierbij terug naar de momenten die tekenend zijn geweest voor hun visie en vorming. Ze spreken over hun eigen werk, over de genealogie en hoe die verweven zit met belangrijke inspiraties en het werk van anderen. Het gaat over tekenende momenten, het doorgeven daarvan, het opnemen en weer verwerken. Tussen lesgeven en leren. Tussen kijken en maken. Het gaat over de relatie tussen een mentor en een leerling, de dynamiek tussen de eigen praktijk en het doceren in het atelier.
 
 
De deelnemende locaties:
 
KU LEUVEN, FACULTEIT ARCHITECTUUR, CAMPUS SINT- LUCAS 
Hoogstraat 51
overkoepelende tentoonstelling
Hierbij herdenken we ook Eddy François
 
KUNSTHUMANIORA SINT-LUCAS ATELIER ARCHITECTURALE VORMGEVING
Oude Houtlei 44
Gilbert Decouvreur
 
BIBLIOTHEEK SINT-LUCAS CAMPUS ZWARTE ZUSTERSTRAAT
Zwarte Zustersstraat 34
Marc Dubois
 
SURPLUS INTERIEUR
Zwarte Zustersstraat 9
Paul Lievevrouw
Paul Robbrecht
 
COPYRIGHT BOOKSHOP
Jakobijnenstraat 8
Christian Kieckens
 
WERKPLAATS MARIE MEES CATHERINE BIASINO
Napoleon Destanbergstraat 11/101
Marie-José Van Hee
 
CASA ARGENTAURUM
Brabantdam 68
Guy Mouton
Patrick Lints
 
SO GENT
Volderstraat 1
William Lievens,
Jan Maenhout
Luc De Vos
Marc Felix